Ali planirate poslovne aktivnosti?

Pogosto presojate finančno situacijo v podjetju?

Razmišljate o posledicah poslovno-finančnih ukrepov?

Izbirate med različnimi scenariji planov?

Se raje učite na napakah drugih?

Se pripravljate na stresno jesen?

Želite narediti pravi preboj?

 

Vemo, da sta pregled nad situacijo in pravilno ukrepanje ključna predpogoja za dosego želenih pozitivnih rezultatov.

Če Vas zanima »drugo mnenje«, mnenje neodvisnega finančnega strokovnjaka, če cenite nove ideje, napredno razmišljanje in proaktivni pristop k podjetniškim financam, potem Vas vabimo na:

 

Finančne petke za CEO‑je

Naš moto: Sproščeno, diskretno, aktualno, strokovno, koristno

 

 • Cilj finančni petkov: Pomoč pri kompetentnem odločanju vodilnih v času trenutnih izzivov
 • Vsak finančni petek ima svojo rdečo nit in cilj je, da pridobite potrebne kompetence za lažje odločanje na omenjenem področju. (glej spodaj)
 • Namenjeno: CEO in vodilni menedžerji, ki imajo moč odločanja
 • Število petkov: 13 (od 28.8. do 20.11.2020)
 • Kje in kdaj: on-line od 7.30 do 9.00
 • Potrebno finančno predznanje: ni potrebno
 • Cena za paket: 975 eur+ DDV

Prijave zbiramo do 17.8.2020 (število udeležencev je omejeno)

PRIJAVA

Preberite več o Finančnih petkih za CEO (pod videom)

 

Več o projektu Finančni petki za CEO in menedžerje v prvi bojni liniji:

Niz on-line srečanj za CEO in memedžerje v prvi bojni liniji, ki želijo »drugo mnenje« finančnih strokovnjakov za lažjo presojo finančnih situacij, pripravo poslovnih aktivnosti in možnih ukrepov v podjetjih, ki jih vodijo. Ob tem bomo preverili obstoječo prakso, dobre zglede in se učili na napakah drugih. Namen srečanj je prispevati h kompetentnemu odločanju vodilnih v času trenutnih izzivov.

Udeleženci bodo ob petkovih on-line druženjih pridobili temeljne kompetence z vseh aspektov poslovnih financ in to s perspektive odločevalcev in vrhovnih menedžerjev. Teme srečanj so prilagojene aktualnim temam.

 

Ciljna skupina:

CEO, vrhovni menedžerji, odločevalci, (ni namenjeno finančnim strokovnjakom), finančno predznanje ni potrebno. Izobraževanje je pripravljeno za ljudi, ki imajo moč narediti spremembo in želijo biti aktivni sogovorniki, presojevalci mnenj finančnih svetovalcev.

 

Posebnost finančnih petkov:

Udeleženci bodo prek praktičnih primerov vpeljani v svet trenutno aktualnih poslovnih financ, analiz finančno-poslovnih scenarijev, iger številk, orodij za pomoč odločanja, simulacij, kombinacij aktivnosti, ukrepov in njihovih posledic. Udeleženci bodo preigravali poti podjetij za doseganje stabilne dobičkonosnosti, uspešnega upravljanja s tveganji in pozitivnih denarnih tokov v teh negotovih razmerah.

 

Dr. Nadja Zorko in ostali strokovnjaki so zagovorniki proaktivnega pristopa, odprtega in ciljno orientiranega načina razmišljanja. Vsak finančni petek ima svojo rdečo nit in zastavljeni cilj, da pridobite kompetence za lažje odločanje na omenjenem področju.

 

Termini

13 petkov – avgust, septeber, oktober, november v živo od 7.30 do 9.00

Začetek: 28. 8. 2020

1. Poslovna potrebnost premoženja in izvajanih aktivnosti v podjetju v aktualnih razmerah

 • Termin: 28. 8. 2020 (7.30–9.00)
 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko
 • Rdeča nit srečanja:
  • Presoja potrebnosti in prestrukturiranje aktive (premoženja) podjetja;
  • Presoja poslovno potrebnih aktivnosti ter alternativ s ciljem izgradnje večje in stabilnejše dobičkonosnosti podjetja v negotovih časih;
  • Kaj in kako se lahko učimo od konkurence;
  • Prednosti in slabosti, nevarnosti zadolževanja, do kam se zadolžiti in koliko imeti lastnega kapitala;
  • Koliko nas stane lastni kapital v odnosu do ugodnega zadolževanja;
  • Subvencije – priložnosti in nevarnosti.

 

2. Preventivni diagnostični pregledi poslovanja podjetja kot neodvisna pomoč pri odločitvah vrhovnega vodstva v aktualnih razmerah

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko in strokovnjaki podjetja Arhea
 • Termin: 4. 9. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit srečanja:
  • Diagnostika finančnega zdravja podjetja in ukrepi;
  • Strateške analize in analize verig vrednosti;
  • Analize vzornikov in konkurence;
  • Analize trga in (lastnih) strank;
  • Raziskave izkušnje strank;
  • Analize uporabniških zgodb in poti;
  • Kdaj se poslužiti preventivnih diagnostičnih pregledov, zakaj v teh negotovih časih in kako uporabiti ugotovitve diagnostike pri odločevalnem procesu v aktualnem času;
  • Primeri iz prakse.

 

3. Planski proces in spremembe v aktualnih razmerah, kjer se nahajamo

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko
 • Termin: 11. 9. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Presoja aktualnosti obstoječega plana;
  • Planski proces v negotovih časih;
  • Presoja in ovrednotenje tveganosti plana in ovrednotenje potencialnih nevarnosti, ki ga lahko ogrozijo;
  • Kako aktualne razmere vplivajo na ključne cilje podjetja in cilje skupine podjetij ter aktivnosti za njihovo dosego v trenutnih razmerah.

 

4. Poslovna in finančna tveganja in njihovo obvladovanje

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko
 • Termin: 18. 9. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Poslovna in finančna tveganja podjetja in njihovo prepoznavanje, merjenje, obvladovanje v različnih dejavnostih;
  • Odgovornosti in obveznosti CEO na področju zagotavljanja kapitalske ustreznosti podjetja in vzpostavitve tristopenjskega modela upravljanja s tveganji glede na dejavnost ali velikost podjetja;
  • Kako določiti 'Risk apetit' podjetja in kam umestiti politiko upravljanja s tveganji.

 

5. Silver Bullet Risk – predstavitev celovitega orodja za spremljanje tveganj

 • Gostitelj: Niko Jarnberg, strokovnjak s področja obvladovanja tveganj
 • Termin: 25. 9. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Informacijska podpora celovitem obvladovanju tveganj v podjetju;
  • Za katera podjetja je primerna in kakšne prednosti jim prinaša;
  • Izkušnje iz prakse.

 

6. Prave naložbe - katere, kdaj in koliko v teh negotovih časih

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko
 • Termin: 2. 10. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Kako se v teh časih lotevamo naložb in izbiramo prave;
  • Kaj je preveč in kaj premalo naložbenega procesa;
  • Organska rast podjetja ali alternative;
  • Ekonomska presoja naložb;
  • Kakšna naj bo naložbena politika glede na dejavnost, zahtevano donosnost, Risk apetit;
  • Kaj se lahko naučimo na napakah drugih pri naložbenem procesu in projektnem delu.

7. Obvladovanje in financiranje obratnega kapitala in kreditna tveganja

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko in dr. Aleš Berk Skok, Alpha Credo
 • Termin: 9. 10. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti obratnega kapitala v podjetju;
  • Koliko naj ima podjetje obratnega kapitala glede na dejavnost, razvojno fazo, življenjsko dobo;
  • Prednosti in slabosti zalog, koliko jih zares v teh časih potrebujemo glede na spremembe v dobavnih verigah;
  • Priložnosti in nevarnosti terjatev iz poslovanja, na kaj moramo biti pozorni, kako delovati v teh časih;
  • Pomen, priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz naših ključnih dobaviteljev, kako jih prepoznati in izkoristiti;
  • Obratni kapital in faktoring;
  • Zavarovanje kreditnih tveganj.

 

8. Pozitivni denarni tokovi v času novih izzivov so konkurenčna prednost- vpliv CEO

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko
 • Termin: 16.10. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Struktura denarnih tokov s perspektive vodilnih menedžerjev ter presoja njihove stabilnosti v aktualnih razmerah;
  • Efekti današnjih odločitev vodstva na dolgoročne in kratkoročne neto pozitivne denarne tokove, ki jih dejansko ustvarja podjetje;
  • Najpogostejše napake CEO v praksi.

 

9. Kako banke spremljajo zadolžena podjetja in najpogostejši vzroki, zakaj pride do težav pri odplačevanju kreditov

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko in g. Miloš Vignjević, aktiven in dolgoletni bančni strokovnjak
 • Termin: 23. 10. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • na kaj biti pozoren kot CEO pri poslovanju z bankami in pri zadolževanju;
  • kako banke sledijo poslovanje kreditojemalcev;
  • najpogostejši vzroki težav z odplačevanjem kreditov – primeri iz prakse.

 

10. Enostaven, a učinkovit finančni kontroling za CEO

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko in mag. Tea Odlazek Mesar, direktorica financ v francosko vodeni trgovinski verigi delujoči v Sloveniji
 • Termin: 30. 10. 2020 (9.00–10.30)
 • Rdeča nit:
  • Dejavniki, KPI, ki jih je potrebno spremljati dnevno, tedensko, mesečno, kvartalno s perspektive CEO v različnih dejavnostih in kdaj ter kako ukrepati;
  • Postavljanje ciljev podjetja in cilje ključnim zaposlenim, ciljno vodenje.

 

11. Optimiranje zavarovalnih polic, zakaj in koliko ter zavarovanje kibernetskih tveganj

 • Gostitelj: dr. Nadja Zorko in g. Peter Breznikar, BI NOVA
 • Termin: 6. 11. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Prenos tveganj na zavarovalnico, kdaj, katera;
  • Optimiranje zavarovalnih polic, dobra praksa in napake v praksi;
  • Kibernetska zavarovanja.

 

12. Plemenite kovine kot sestavni del strateške likvidnostne rezerve podjetij?

 • Gostitelj: Dr. Nadja Zorko, g. Peter Slapšak, Elementum d.o.o.
 • Termin: 13. 11. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti plemenitih kovin v negotovih časih za podjetja;
  • Zakaj sekundarna likvidnostna rezerva; koliko in v kakšni premoženjski obliki;
  • Ali plemenite kovine prihajajo v balance podjetij?

 

13. Subvencije, finančna perspektive 2021-2027

 • Gostitelj: Dr. Nadja Zorko, g. mag. Jure Verhovnik, Arev d.o.o.
 • Termin: 20. 11. 2020 (7.30–9.00)
 • Rdeča nit:
  • Nova finančna perspektive in priložnosti za podjetja
  • Najpogostejše napake pri koriščenju subvencij
  • Priporočila za koriščenja

Prijava

 

Z več informacij nas prosim kontaktirajte na info@dashofer.si .